Markos Dániel: Ixalan szabályösszefoglaló

Szerző: admin / Kategória: Magic: the Gathering cikk / Dátum: 2017.09.21 21:50

Ixalan szabályösszefoglaló

 

Szeptember végén kerül a boltokba a Magic legújabb kiadása, mely Ixalan síkjára kalauzol el bennünket, dinoszauruszok és kalózok közé.

 

A kiadás lapjai szeptember 29-étől (péntektől) játszhatók constructed formátumokon. A standardon ekkortól a Kaladesh, Aether Revolt, Amonkhet,Hour of Devastation és az Ixalan kiadások lapjai játszhatók.

 

Ixalan Story Spotlight lapok

 

Az Ixalanon zajló események öt kitüntettet lapot kaptak, amelyek szövegdobozában egy planeswalker vízjel található. A vízjel – szokás szerint – nincs hatással a játékra.

 

Fő téma: faji bónuszok

 

Az Ixalan központjában négy ellenséges faj áll egymással szemben: a Hajnal Légiójának vámpírjai, az Arcátlan Szövetség kalózai, a Nap Birodalmának dinoszauruszlovagjai, és a Folyami Hírnökök sellői. Az Ixalan kiadás számos lapja előnyben részesíti bizonyos fajú lapokat, mások pedig bónuszokat adnak az azonos fajú lapokat. Bölcsen válaszd hát meg szövetségeseidet!

 

 

Ha egy hatás egy „[altípus] spell”-re vagy „[altípus] lap”-ra hivatkozik, akkor az csakis a meghatározott altípusú lapokra vonatkozik. Bár a March of the Drowned előnyben részesíti a kalózokat, és még kalózokat is ábrázol, de saját maga nem „kalóz” lap.

 

Ha lénytípust kell választanod, akkor annak létezőnek kell lennie, pl. Vampire vagy Knight. Nem választhatsz egyszerre több lénytípust, mint pl. Vampire Knight. Laptípusokat (pl. Artifact) és olyan altípusokat, amelyek nem lények (pl. Jace, Vehicle vagy Treasure) nem lehet választani.

 

Új kulcsszó-képesség: Explore

 

Az explore új kulcsszó-képesség, amely tizenhárom lényen található az Ixalan kiadásban; valamint két lap akkor triggerel, ha egy lény, amit irányítasz, explore-ol. Ez a képesség nem tartozik egyik fajhoz sem; és mind az öt színben megtalálható.

 

 

Bizonyos képességek a permanenst „explore”-ra utasítják. Ehhez a lap irányítója felfedi a paklijának fölső lapját. Ha az egy föld, a kezébe teszi. Más esetben a játékos egy +1/+1 jelzőt tesz a permanensre, a felfedett lapot pedig a temetőjébe teheti, ha akarja.

 

Ha a lap megkezdi az explore-t, a játékosok nem avatkozhatnak közbe, amíg a képességet teljesen be nem fejezik. Így különösen nem lehet a lap felfedése után azt eltávolítani, hogy a lény ne kapjon +1/+1 jelzőt.

 

Ha nem fedtek fel lapot (pl. nincs lap a pakliban), akkor a lény egy +1/+1 jelzőt kap.

 

Ha egy létrejövő varázsige vagy képesség egy bizonyos lényt explore-ra utasít, de a lény addigra elhagyta a csatamezőt, attól az explore még megtörténik. Ha egy nem-föld lapot fedsz fel, semmi nem kap +1/+1 jelzőt, de a lapot a temetőbe teheted. Ha egy képesség az explore-ra kapcsol be, ez megtörténik.

 

Visszatérő mechanika: Kétoldalú lapok

 

A felfedezéseket a kétoldalú lapok szimbolizálják. Ezúttal nem lények átalakulásának lehetünk szemtanúi, hanem a felfedezések eszközeit és céljait mutatja be tíz lap. A kétoldalú lapoknak egy elülső és hátsó oldala van. Az elülső oldal jobb felső sarkában egy iránytű, míg a hátsó oldal jobb felső sarkában egy föld szimbólum van, és egy újfajta „térkép” kerete. A vizuális segítségen kívül ezeknek nincs hatása a játéka.

 

 

A kétoldalú lapokra vonatkozó szabályok nem változtak a Shadows over Innistrad blokk óta:

 

A kétoldalú lapok mindkét oldalának saját tulajdonságai vannak: név, típus, altípus, képességek stb. Amíg a lap a csatamezőn van, csak a felül lévő oldalán lévő tulajdonságai számítanak.

 

Ha egy kétoldalú lap nincs a csatamezőn, csak az elülső oldalán lévő tulajdonságok számítanak. Pl. a fenti lap a temetőben csak a Treasure Map, még akkor is, ha előtte Treasure Trove volt a csatamezőn. Így a Treasure Map nem is föld.

 

A kétoldalú lap mannaköltsége viszont mindig az elülső oldalán mannaköltség, még ha a hátsó oldalával is van a csatamezőn – így a Treasure Trove mannaköltsége 2 (ezt a szabályt a Shadows over Innistrad vezette be).

 

Az Ixalanos kétoldalú lapok hátsó oldala az elülső oldaltól függetlenül mindig színtelen.

 

A kétoldalú lapok mindig az elülső oldalukkal kerülnek csatamezőre, hacsak egy varázsige vagy képesség nem teszi eleve transzformálva a csatamezőre. A hátsó oldal nem játszható ki.

 

Játékkiegészítő: Checklist Card

 

Fontos, hogy a paklidban lévő lapokat ne lehessen megkülönböztetni. Erre szolgálnak az Ixalan boosterekben található checklist lapok. Ezek helyettesítik a kétoldalú lapokat a rejtett zónákban (pl. pakliban vagy exile-ban). a checklistet nem kötelező használni, de egy versenyen kötelező átlátszatlan shield-eket vagy checklist lapokat használni.

 

Természetesen az eredeti lap is szükséges ahhoz, hogy checklisttel helyettesíthesd. Ezeket a paklidtól és a sideboardodtól elkülönítve kell tartani. Kétoldalú lap híján a checklistet sem szabad használni.

 

A checklisten egyértelműen kell jelölni az azt jelképező lapot. A játék során a checklist csak azt az egy lapot jelképezi.

 

Ha egy checklist nyilvános zónába kerül (csatamező, temető, stack, képpel felfelé az exile-ban), akkor elő kell venni a tényleges kétoldalú lapot, amit a checklist helyettesít. Ha a kétoldalú lap rejtett zónába kerül (kéz vagy pakli), ismét a checklistet kell használni.

 

Ha netán egy lap képpel lefelé kerülne az exile-ba vagy face-down állapotban kerülne a csatamezőre, attól még a kiléte titokban marad.

 

Új képességszó: Enrage

 

Mi rosszabb egy dinoszaurusznál? Hát egy mérges dinoszaurusz! Az enrage egyes dinoszaurusz lényeken található képesség. Egy triggerelt képességet jelöl, ami akkor kapcsol be, ha lény sebzést kap. Mivel képességszó, nem tartozik hozzá új szabály, csak a hasonlóan működő képességeket köti össze.

 

Ha több forrás is sebzi az enrage-es lényt egyszerre – főként, ha több lénnyel blokkolják – az enrage képesség csak egyszer kapcsol be.

 

Ha az enrage-es lény halálos sebzést kapott, attól még az enrage képesség bekapcsol (tehát a fenti lény is sebez az ellenfélbe). A lény viszont elhagyja a csatamezőt a képesség létrejötte előtt, így a létrejövő képesség nem fog hatni rá.

 

Visszatérő képességszó: Raid

 

A raid egy visszatérő képességszó (korábban a Khans of Tarkirban szerepelt), amely egyes kalózokon vagy kalózokhoz köthető lapokon található meg. Minden raid képesség azt ellenőrzi, támadtál-e legalább egy lénnyel az adott körben. Mivel képességszó, nem tartozik hozzá új szabály, csak a hasonlóan működő képességeket köti össze.

 

A raid képességeket csak az érdekli, hogy támadtál-e lénnyel az adott körben. Nem számít, hogy hánnyal, vagy melyik játékost vagy síkjárót támadták meg.

 

A raid képességek az egész kört figyelembe veszik. A támadó lénynek nem kell már a csatamezőn lennie, illetve a megtámadott játékosnak vagy síkjárónak sem kell játékban lennie.

 

Egyes raid képességek a kör végén kapcsolnak be. Ezek a képességek még akkor is bekapcsolnak, ha a raid lap még nem volt a csatamezőn, de az adott körben már támadt egy lény.

 

Visszatérő mechanika: Vehicle

 

A stílusos vitorlázáshoz elengedhetetlen pár vízijármű, így ezeket is viszontlátjuk Ixalanon.

 

A vehicle-kre vonatkozó szabályok nem változtak a Kaladesh blokk óta:

 

Minden vehicle-ön van egy power/toughness, de ettől még nem lények. Lénnyé csak akkor alakulnak, ha használod a crew képességet. Ekkor a ráírt power/toughnessű lénnyé alakulnak.

 

Minden vehicle-ön van egy „Crew N” képesség. Ez egy aktivált képesség, mely így szól: „Tap any number of untapped creatures you control with total power N or greater: This permanent becomes an artifact creature until end of turn.” Azaz: el kell tappelni akármennyi lényt, amelyek összesített powerje nagyobb vagy egyenlő N-nél. Ekkor változik a vehicle lényé.

Ha egy játékos bejelenti, hogy a crew képességet használja, arra más játékos nem reagálhat (pl. megakadályozni a képesség létrejöttét a lény kilövésével), mert ez a képesség aktiválási költsége.

 

Az így elforgatott lényre nem vonatkozik a summoning sickness szabály: a körben a battlefieldre került lényt is lehet tappelni a képességnek. Akár több lényt is tappelhetsz a szükségesnél. Utóbbira azért lehet szükség, mert egyes lényeknek vannak képességeik, amelyek a crew aktiválásakor érvényesülnek. Egyébként a tappelt lényeknek nincs köze a vehicle-hez, így a vehicle-t ért hatások nem hatnak a crew-re.

 

Ha a vehicle lénnyé alakul, onnantól úgy viselkedik, mint bármelyik artifact lény: támadhat, blokkolhat, sőt, még egy másik vehicle crew képességét is kifizetheti. Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adott körben érkezett a battlefieldre a vehicle, érvényesül a summoning sickness, azaz nem támadhat abban a körben!

 

Az így átalakított lénynek nem lesz típusa; a vehicle ugyanis nem lény- hanem artifact típus. Továbbá a vehicle lénnyé alakítása nem számít battlefieldre lépésnek; hisz már ott volt, csak típust változtatott.

 

Ahhoz, hogy egy vehicle támadhasson, már a támadók kijelölése előtt lénynek kell lennie, azaz a beginning of combat során kell átalakítani. Hasonlóképpen: blokkolni csak úgy tud, ha már a blokkolók kijelölése előtt lény, így a támadók kijelölése során kell átalakítani (azaz hiába tappelsz blokkoló lényeket a crew-höz, a vehicle-lel akkor már nem lehet blokkolni). A játékosok mindkét esetben cselekedhetnek a lénnyé alakulás után, a támadók/blokkolók kijelölése előtt.

 

Új artifact altípus: Treasure

 

A treasure új artifact altípus, ami csakis tokeneken található meg. A kalózok kincseit szimbolizálja.

 

Egyes treasure-öket létrehozó varázsigéknek célpontja is van. Az ilyen varázsigéket csakis szabályos célponttal játszhatod ki. Ha a célpontok szabálytalánná válnak, és emiatt nem jön létre a varázsige, treasure tokeneket sem kapsz.

 

Szabályváltozás: A Síkjárók és a Legenda-szabály

 

Korábban a síkjárókra és a legendákra hasonló, de némileg eltérő szabályok vonatkoztak:

 

704.5j Ha egy játékos két vagy több azonos „síkjáró” altípusú síkjárót irányít, egyet ki kell választania és a többit a tulajdonosa temetőjébe kell tenni. Ez a „Síkjáró egyediség szabály”.

 

704.5k Ha egy játékos két vagy több azonos nevű „legendás” permanenst irányít, egyet ki kell választania és a többit a tulajdonosa temetőjébe kell tenni. Ez a „Legenda-szabály”.

 

Az Ixalan kiadással a „Síkjáró egyediség szabály” megszűnik, és visszamenőleg minden korábbi síkjáró „legendás” főtípust kap. Az új Ixalanos síkjárókat már ezzel a főtípussal adják ki.

 

Ennek a két Jace-nek eltérő neve van, így egyszerre lehet nálad mindkettő a csatamezőn.

 

A Checklandek

 

Ez az öt dual-land a 2010-es alapkiadásból köszön vissza.

 

 A csatamezőre belépéskor a képességük ellenőrzi, hogy a megjelölt két földtípusból legalább az egyiket irányítod-e. Ezeknek nem feltétlenül kell alapföldeknek lenniük (Pl. Scattered Groves).

 

Ha egyszerre több föld lép a csatamezőre, a már csatamezőn lévő földeket ellenőrzik; azokat nem, amelyekkel együtt érkeznek.

 

***

 

Ha további szabálykérdésetek van, keressetek fel egy bírót! Mi mindig segítünk.

 

Jó szerencsét a Prerelease-en!